Optimal fastighetsförvaltning i Skåne

Vi arbetar med fastighetsnära tjänster under hela året.

Optimal fastighetsförvaltning

Sitter du i styrelsen av en bostadsrättsförening eller äger en kommersiell fastighet som behöver fastighetsförvaltning i Skåne? Genom att anlita oss för förvaltning av din fastighet kan vi hålla fastigheten i ett gott skick vilket leder till optimal drift. Som ett resultat av att ha arbetat fastighetsförvaltning i Skåne under en lång tid för bland annat MKB och har vi förstått värdet av samverkan mellan funktion, miljö samt ekonomi. Det betyder att vi i stort sätt jobbar med alla fastighetsnära tjänster och kan ta fram en lösning som passar just din fastighet.

Fastighetsnära tjänster

Vår roll som fastighetsförvaltare innebär att vi sköter både planerat och löpande underhåll av byggnaden. Fastighetsförvaltning inkluderar flertal olika områden som kan skifta från kund till kund. Därför anpassar vi lösningen av fastighetsförvaltningen i Skåne utifrån fastighetstyp och storlek. För att leverera fulländad fastighetsförvaltning sätter vi gärna upp en plan tillsammans med dig där vi går igenom vad som ska genomföras och när. Det kan handla om ett enstaka arbetsområde som behöver ses över med jämna mellanrum eller en mer löpande underhållning av fastigheten.

Fastighetsförvaltningen i Skåne som vi på Arbetskraft Öresund primärt arbetar med innefattar allt från tillsyn och skötsel till underhåll av byggnaden. Det betyder att du kan få hjälp med hantering av grovsopor, städning, fasadtvätt och grönskötsel med mera. Ta kontakt med oss om du vill veta vad vi kan föra för just din fastighet!

Kontakta oss för fastighetsförvaltning

Oavsett om det handlar om enstaka arbetsuppgifter som behöver genomföras några gånger i månaden eller på en mer kontinuerlig basis kan vi på Arbetskraft Öresund hjälpa dig med fastighetsförvaltning i Skåne. Vi kommer gärna ut på ett besök för att tillsammans med dig lista vad som behöver göras och hur ofta. Med oss som din fastighetsförvaltare blir arbetet utfört på ett korrekt och noggrant sätt. Kontakta oss om du vill veta mer om vår fastighetsförvaltning i Skåne!